spray prf

Tillbaka till smörjmedel

PRF

Vi lagerhåller PRFs produktsortiment enligt följande


PRF för industri

 • Alubright
  Ljust, klart galvaniseringsmedel. Snabbtorkande aluminiumfärgad zinkbeläggning, som ger ett mycket gott korrosionsskydd på järnmetaller.
  • Användningsobjekt: Som rostskydd på järnmetaller och metall-konstruktioner, för skyddande av skruvar och mutterskallar i metallförband, svetsfogar.
 • Anti Spatter
  Medel som förhindrar svetsloppor från att fastna. Förhindrar att svetsloppor fastnar på arbetsstycket och svetsmunstycket.
  • Användningsobjekt: Svetsmunstycken, arbetsstycken,metallytor osv.
 • Bajol
  Vaselinspray med god vidhäftning. Syntetiskt smörjmedel med mycket god vidhäftningsförmåga för krävande smörjning.
  • Användningsobjekt: Kedjor, gångjärn, leder, vajrar, kugghjul, lager, glidskenor, lås, vibrationskänsliga användningsobjekt osv.
 • Belt Spray
  Friktionsspray. Hindrar effektivt kilremmar och andra hala ytor från att glida.
  • Användningsobjekt: Gummiremmar, läderremmar, textilremmar osv
 • Butangas
  Påfyllningsflaska för påfyllning av gaspistoler.
  • Användningsobjekt: Gaspistoler, värme- och lödstänger, kolvar, tändare.
 • Cover Fluid
  Smörjande skyddsmedel med fett. Penetrerande universalskyddsmedel mot korrosion.
  • Användningsobjekt: Fordon, arbets-maskiner, industrianläggningar, privat-hushåll, båtar, fiskeredskap motorcyklar, gräsklippare, fastigheter, vapen osv.
 • Cover Wax
  Skyddsmedel. Vaxartat, smidigt skyddsämne som undantränger fukt mot korrosion.
  • Användningsobjekt: Maskiner och metallkonstruktioner inom industrin, skördetröskor och arbetsmaskiner inom lantbruk. Fordon, truckar, ackumulatorpoler, elledningar osv.
 • Cutting Oil
  Effektiv och ekonomisk skärolja för metallbearbetning. Goda kyl- och skäregenskaper.
  • Användningsobjekt: För stål och icke järnhaltiga metaller.
 • Degreaser
  Rengörings- och avfettnings medel. Ett effektivt, snabbt avdunstande rengöringsmedel, som efterlämnar en fettfri, ren och torr yta.
  • Användningsobjekt: Kopplingar och bromsdelar. Metall-, glas-och keramik- ytor. De flesta gummi-, plast- och målytor. Maskiner, anordningar, motorer osv.
 • Food Grade Grease
  Syntetiskt fett för livsmedelsindustrin. Utvecklats för livsmedels- och bryggeriindustrins fettsmörjnings objekt, där fettet tillfälligt kan komma i kontakt med livsmedel (max 10 mg/kg).
  • Användningsobjekt: Glid- och rullager, gejdrar, leder, kedjor, kugghjul, trans-portörer, banor osv.
 • Food Grade Oil
  Syntetisk smörjolja för livsmedelsindustrin. En luktfri och smakfri smörj- och skyddsolja för livsmedels- och bryggeriindustrin.
  • Användningsobjekt: Kedjor, banor, transportörer, styranläggningar, vajrar, gångjärn, lås osv.
 • Hand Care
  Skyddsskum för händerna. Används för att skydda händerna från olika kemikalier, olja, fett, tryckfärg, målfärg, sot osv.
  • Användningsobjekt: Industrin, verkstäder, tryckerier osv.
 • Heavyzink
  Grått kallgalvaniseringsmedel. Snabb-torkande, grå, vältäckande zinkbeläggning, som ger ett utomordentligt korro-sionsskydd för järnmetall.
  • Användningsobjekt: Som rostskydd på järnmetaller och metallonstruktioner, för skyddande av skruvar och mutterskallar i metallförband, svetsfogar.
 • Indufett MoS2
  Specialfett för industrin. Specialfett för smörjning av öppna kugghjul och andra oskyddade och kraftigt belas- tade maskin element i svåra bruks förhållanden.
  • Användningsobjekt: Öppna kugghjul, glidlager, kedjor, leder, växlar, rullar, glidytor och -skenor, axlar, dragbord, vinschar, kran osv.
 • Install HD MoS2
  Monteringssmörjmedel. Utmärkt för montering av maskiner och anordningar.
  • Användningsobjekt: Montering av tappar, bultar och passning i lodrätt riktning.
 • Leak Tester
  Läckagedetektor. Avslöjar snabbt och effektivt läckage i trycklufts-, vätske- och gassystem.
  • Användningsobjekt: Rörledningar, slangar, fogar, ventiler, tryckkärl, bildäck, osv.
 • Mask Spray Rengör masker och visir, lämnar ytan antistatisk.
  • Användningsobjekt: Överallt där statisk energi är en olägenhet.
 • Multi Fluid
  Smörj- och skyddsmedel. Tunt, snabbt absorberande universalskydd- och smörjmedel mot korrosion.
  • Användningsobjekt: Bilar, arbets-maskiner, industri anläggningar, privathushåll, båtar, motorcyklar, fastig heter, vapen osv.
 • Penetrating Oil
  Avrostningsmedel som innehåller MoS2. Lösgör och smörjer fast rostade metalldelar och delar som fastnat.
  • Användningsobjekt: Bultar, skruvar, muttrar, vajrar, gångjärn osv.
 • Perfect Cleaner
  Ickelöddrande, effektivt, fullständigt avdunstande fönstertvättmedel, som lämnar ingen hinna.
  • Användningsobjekt: Glas, speglar, fönster, kakel. Lackade och målade ytor samt plast- och andra hårda ytor. Ljusbord, kopieringsmaskiner, linser, glasbord, dataskärmar osv.
 • RST
  Lättanvänt rengörings- och polermedel för rostfritt stål, mässing och andra hårda ytor. Avlägsnar fläck, fingeravtryck o.d. orenheter och lämnar en glänsande yta, som skyddar mot fläck.
  • Användningsområden: Köks- och restaurangmaskiner och inredningar, offentliga platser, hissar, räcken etc
 • Silicon Oil
  Färglöst allmänsmörjmedel och skydds- ämne. Lämpar sig för användning i olika objekt, där man behöver ett färglöst smörjmedel.
  • Användningsobjekt: Tätningar, glidytor, styranordningar, lager, valsar, kablar, stänger, kedjor, gångjärn, lås, formar, pumpar, ugnar, grillar, kylanordningar, köksinredning osv.
 • Stripper
  Borttagningsmedel av packningsrester. Lösgör effektivt packningsrester, målfärg, lack och lim frånmetallytor.
  • Användningsobjekt: Maskiner, motorer, ventiler, flänsar, cylindrar, pumpar osv.
 • Teflube
  Teflonolja.* Högklassigt univeralsmörj-medel med goda penetrerings- och smörjningsegenskaper för olika smörjningsobjekt.
  • Användningsobjekt: Glidlager, kedjor, vajrar, lås, gångjärn, transportörer, ström-brytare, glidytor, hjul, beslag, styranord- ningar, styrskenor, ståltråd, verktyg, textil- och symaskiner, ADB-utrustning, kopieringsmaskiner osv.
  *) Teflon är Du Ponts registrerade varumärke
 • Tefsol
  Torrsmörjmedel för objekt som kräver fläckfri smörjning. Avstöter vatten, olja, smuts och damm.
  • Användningsobjekt: Metall-, trä-, plast-, läder- och textilytor. Glidytor, bett, möbler, textilmaskiner, gjutformar av plast, remtransportörer, glidskenor, skärare osv.
 • Tervaspray
  Äkta trätjära. Skyddar effektivti gängor och skruvförband mot korrosion och hindrar dem från att fastna.
  • Användningsobjekt: Muttrar i underreden och däck i fordon och arbetsmaskiner, underredeskonstruk-tioner, fjäderpaket, kran, transportörer, olika metallkonstruktioner osv.

 • PRF för elektronik

 • Cold Spray - obrännbar
  Obrännbar, snabb kylspray för felsökning i elektronik. Kyler snabbt ned till – 55°C
 • 2-22 Electrosol
  Antistatiskt skumrengöringsmedel för rengöring av olika ytor på datorer, TV, video och kontorsmaskiner.
 • 202 Plastic Spray
  Snabbt torkande skyddslack. Används vid elektronik service och tillverkning. Lämpligt även för hobbybruk.
 • 290 Turbo Oil
  Specialförädlad mineralolja för krävande smörjning. Används även för smörjning av mekaniska delar i data- och kontorsmaskiner.
 • 301 Silicon Spray
  Färglöst skydds- och rengöringsmedel, som har myc-ket god temperaturbeständighet – 40°C — +315°C.
 • 4-44 Air Duster - brännbar
  Tryckluftspray för renblåsning av damm och smuts från data- och kontorsmaskiner, mynt- och sedelräknare samt kameralinser och film.
 • 4-44 Air Duster - obrännbar
  Tryckluftspray för renblåsning av damm och smuts från data- och kontorsmaskiner, mynt- och sedelräknare samt kameralinser och film.
 • 4-44 Air Duster Accusol - obrännbar
  Tryckluftspray för renblåsning av damm och smuts från data- och kontorsmaskiner, mynt- och sedelräknare samt kameralinser och film.
 • 4-48 Video Kontakt
  Rengöringsspray för tonhuvuden, kretskort, kapstanrullar, pinnar mm. Lämnar inte spår. Är inte elektriskt ledande.
 • 5-99 Multi Spray
  Smörjnings- och skyddsmedel. Skydd för elutrustningar. Smörjer och eliminerar gnisslet. Förhindrar oxidering och rostbildning. Förhindrar tillfrysning av lås och tätningar.
 • 6-68 Kontakt
  Djupverkande fettfri elektronikspray. Idealisk för att ta bort oxid på t.ex. banspelartonhuvuden, radio-, TV- och kontorsapparater, telefoner mm. Är inte elektrisk ledande.
 • 7-78 Kontakt
  Smörjande kontaktspray för rengöring av radio-, video-,TV- och kontorsapparater. Är inte elektrisk ledande.
 • 8-88 Antistatic Spray
  Antistatiskt rengöringsmedel för rengöring av olika ytor på datorer, TV, video och kontorsmaskiner m.m.
 • Air Glass
  Glass Cleaner PRF Air Glass är lätt att använda, lämpar sig för rengöring av bord, speglar, TV-rutor, bildskärmar, plastytor. Gör vindrutorna skinande rena.
 • Borste
  Sprayborste extra tillbehör.
 • Booster Cleaning Foam
  Effektiv, skummande allrengörings spray för olika ytor. Rengör spis, kakel, skåp, dörrar, glas, speglar, datorer, klädsel m.m.
 • HFE Precision Cleaner - obrännbar
  Obrännbar, fettfri, precisionsrengörare. Extremt rent, obrännbart rengöringsmedel för elektroniska komponenter. Avlägsnar flussrester, lätt olja, fingeravtryck och andra orenheter. Avdunstar snabbt och lämnar inga rester.
 • IPA Kontakt
  Elektronikens allrengörare. Ren isopropanol, som avlägsnar smuts, olja, fett och harts från kretskort, magnethuvuden samt från finmekaniska och optiska delar.
  Sprayborste extra tillbehör.
 • Label Off Citrus Cleaner
  Effektivt, citrondoftande medel för borttagning av klistermärken. Label Off är ett rengöringsmedel för bort- tagning av klistermärken, etiketter, limrester, olje-, fett- o.d. fläckar. Label Off är lämplig för de flesta plast- och lackytor.
 • Lap Top
  Antistatiskt rengöringsmedel för laptops. Avsedd speciellt för rengöring av LCD-,TFT- och Plasma screens. Spraya direkt till skärmen och torka med mjukt papper.
 • TCC Contact Cleaner
  Snabbt avdunstande tortt special-rengöringsmedel för känsliga elektronikkomponenter, kontakter och elutrustningar.
Tillbaka till smörjmedel