olja total

Tillbaka till smörjmedel

Total

Vår samarbetspartner för oljor och smörjmedel är Total

Total säljer årligen 600 000 ton smörjoljor i Europa utvunnen ur egen basolja.
På forskningsavdelningarna arbetar 7000 experter med att utveckla specialprodukter för krävande produktionsmiljöer med unika specialkrav så som:

 • Livsmedelsinustrin med extremt höga krav på hygien.
 • Glasindustrin där det råder höga temperaturer.
 • Kylkompressorer med extremt låga temperaturer.

Vi erbjuder inta bara smörjmedlet - vi erbjuder vår kompetens.
Det innebär att vi lägger upp smörjscheman och smörjrutiner som är anpassade till varje kund,
utbildning av personal och ser över att det finns rätt utrustning.
Vi erbjuder även oljeanalyser när så krävs.

I vårt sortiment ingår smörjmedel för samtliga applikationer som krävs av industrin.
Vi lagerför smörjmedel på samtliga enheter.

Smörjmedel:

 • Hydraulolja
 • Kompressorolja
 • Tryckluftverktygsolja
 • Olja för Turbiner, gasmotorer och gaskompressorer
 • Maskinolja och industriväxlar
 • Transmissionsolja
 • Delsyntetisk motorolja
 • Helsyntetisk motorolja

Smörjmedel för metallbearbetning:
 • Makroemulsioner
 • Skärolja
 • Lösbar olja
 • Högtrycksskärolja
 • Mikroemulsioner
 • Syntetiska oljor

Smörjfett:
 • Universalfett
 • Högtrycksfett
 • Smörjning av delar som rör sig långsamt
 • Centralsmörjsystem

Specialfett:
 • Molybdensulfitfett
 • Syntetiskt fett (polyglykol)
 • Kopparpasta
 • Vattentåligt fett
 • Vatentåligt biologiskt nedbrytbart fett
 • Vitt fett
 • H1-Smörjmedel för livsmedelsindustrin - NSF-USDA-H1
 • Hydraul och maskinolja
 • Kompressorolja
 • Olja för tryckluftverktyg
 • Transmissionsolja
 • Syntetiskt fett
 • Vattentåligt fett
 • Smörjmedel för öppna växlar
 • Flush olja
 • Värmeöverföringsolja
Tillbaka till smörjmedel